Roverto OÜ - riigihanked

Roverto OÜ - 10414568 Roverto OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigi Tugiteenuste Keskus

14508 000 €

Järvamaa Kutsehariduskeskus

984 087 €

Järvamaa Haigla AS

N/A

Sihtasutus Pärnu Haigla

N/A

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

27.11.2020

Toiduainete ostmine

N/A

10.11.2020

Külmutatud kala ja kalatooted

N/A

03.01.2020

Liha ja lihatoodete ostmine vanglatele

906 750 €

09.12.2019

Järvamaa Kutsehariduskeskusele toiduainete ostmine

109 343 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid