Ragn-Sells AS - riigihanked

Ragn-Sells AS - 10306958 Ragn-Sells AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Saue Vallavalitsus

56399 275 €

TALLINNA ETTEVÕTLUSAMET

44976 736 €

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

11158 752 €

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

4896 428 €

Häädemeeste Vallavalitsus

4230 000 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid