Quantum Eesti AS - riigihanked

Quantum Eesti AS - 10832463 Quantum Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

10.02.2021

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Vedelikul baseeruva tsütoloogia ettevalmistus seade

448 600 €

15.12.2020

VETERINAAR- JA TOIDULABORATOORIUM Qiagen ja Indical Bioscience kaubamärgi tooted

99 990 €

09.09.2020

Tallinna Ülikool Laboritarvikud

100 000 €

17.07.2020

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Diagnostikumide ja hoolduse ostmine Procleix Panther süsteemile doonorivere viirusmarkerite NAT-anal...

924 000 €

25.05.2020

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Laboritarvikud I (pipetiotsikud, katsutid, krüoviaalid ja PCR plastik)

400 000 €

07.04.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Laboriplastiku ostmine DNA ekspertiiside läbiviimiseks Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

138 999 €

24.03.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Agilent kromatograafide kuluvahendid (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut)

130 000 €

13.03.2020

Sihtasutus Pärnu Haigla Roojapatogeenide DNA/RNA analüüsiks reaktiivide ja analüsaatori ostmine

494 000 €

20.02.2020

Ida-Tallinna Keskhaigla AS Verekülvide automaatanalüsaator koos mikroobide samastamise ja ravimitundlikkuse määramise analüsaat...

450 229 €

20.02.2020

Ida-Tallinna Keskhaigla AS Verekülvide automaatanalüsaator koos mikroobide samastamise ja ravimitundlikkuse määramise analüsaat...

269 590 €

31.01.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Agilent seadmete hooldus- ja remonditeenus Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

122 508 €

29.01.2020

Põllumajandusuuringute Keskus Põllumajandusuuringute Keskuse aastate 2020-2021 laboritarvikute hange

123 022 €

13.01.2020

Sihtasutus Pärnu Haigla Immunohematoloogia analüsaatori ja reaktiivide ostmine

299 915 €

12.12.2019

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Immunoblot analüsaatori reagendid

283 007 €

12.07.2018

Riigi Tugiteenuste Keskus Söötmete, reaktiivide, diagnostikumide ja laboritarvikute ostmine Terviseametile

361 202 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid