Puuhooldustööd OÜ - riigihanked

Puuhooldustööd OÜ - 12039929 Puuhooldustööd OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

11.08.2022

Tori Vallavalitsus Kõrghaljastuse hooldus Sauga piirkonnas

1 478 €

14.10.2021

Maanteeamet Vasula mõisapargi allee hoolduslõikus

25 870 €

14.10.2021

Maanteeamet Luke mõisapargi allee hoolduslõikus

20 762 €

09.08.2021

Kadrioru Park Asutuse Kadrioru Park hallatavate Tallinna kalmistute puude raie- ja hooldustööd

480 000 €

26.04.2021

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Puude kujundus- või hoolduslõikus Põhja- Tallinna, Haabersti, Kristiine, Nõmme ja Mustamäe linnaosad...

27 772 €

23.04.2021

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Puude raie Kesklinna, Haabersti, Mustamäe ja Nõmme linnaosades 2021 aasta I poolaastal

11 080 €

23.04.2021

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Puude raie Kristiine, Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosades 2021 aasta I poolaastal

6 620 €

19.02.2021

Tartu Linnavalitsus Puittaimede hooldus Tartu linna haljasaladel 2021.a

58 314 €

22.10.2020

Eesti Raudtee AS Ohtlike puude raie- ja lõikusteenuse raamlepingud

48 000 €

20.10.2020

Rapla Vallavalitsus Rapla vallas ohtlike puude raie ja hooldus

8 020 €

12.05.2020

Viimsi Vallavalitsus Ohtlike puude likvideerimistööd 2021-2024

60 000 €

06.05.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Keila-Joa mõisapargi III etapi rekonstrueerimine

86 492 €

30.04.2020

Tori Vallavalitsus Tori valla kõrghaljastuse hindamise, hoolduse ja raie 2020-2023 raamleping

100 000 €

01.04.2020

Pirita Linnaosa Valitsus Pirita linnaosa puude raie-ja hooldustööd

200 000 €

20.03.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Kikepera raba veerežiimi taastamine

66 078 €

data_age_and_seo_text