Pos Print OÜ - riigihanked

Pos Print OÜ - 10947829 Pos Print OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Eesti Haigekassa

1846 125 €

TERVISE ARENGU INSTITUUT

720 000 €

Kaitseliit

675 000 €

TARTU ÜLIKOOL

168 000 €

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

N/A

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

25.06.2020

Trükiteenused

180 000 €

17.03.2020

Ajakirja Universitas Tartuensis trükiteenuse tellimine

10 500 €

01.01.2020

Trükiteenused

N/A

17.12.2019

Teabematerjalide trükkimine

73 845 €

02.12.2019

Trükiste ostmine

75 000 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid