Portaal OÜ - riigihanked

Portaal OÜ - 10243123 Portaal OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

29.11.2019

Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2020-2022

666 100 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid