Parika Mt OÜ - riigihanked

Parika Mt OÜ - 11231814 Parika Mt OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond

5994 900 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

29.11.2019

Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2020-2022

666 100 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid