Palmeks OÜ - riigihanked

Palmeks OÜ - 11135832 Palmeks OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

VÕRU VALLAVALITSUS

3428 048 €

Riigimetsa Majandamise Keskus

2868 916 €

Setomaa Vallavalitsus

1033 236 €

Põlva Vallavalitsus

N/A

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

08.07.2020

Setomaa valla mustkattega teede ehitamine

258 309 €

20.01.2020

Võru valla kruusateede ehitus 2020

146 273 €

29.11.2019

Jantra karjääri tee, Liivamäe tee ja Niitesoo tee rekonstrueerimine

271 509 €

21.11.2019

Karaski-Mäe-Veski tee rekonstrueerimine

154 912 €

13.11.2019

Ehasalu tee ja Lustiaia tee rekonstrueerimine ning Musomägi tee ehitamine

270 423 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid