P. Dussmann Eesti OÜ - riigihanked

P. Dussmann Eesti OÜ - 10068915 P. Dussmann Eesti OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

03.10.2022

TALLINNA LINNAVARAAMET Tehnohoolduse tellimise raamhange (kordushange)

3000 000 €

18.07.2022

Riigi Kinnisvara AS Heakorrateenuse tellimise raamleping alates 2022

15000 000 €

11.07.2022

TALLINNA LINNAVARAAMET Sisekoristusteenuse tellimise raamhange

2000 000 €

25.02.2022

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Koristusteenuse ostmine

3000 000 €

02.04.2021

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Raamleping heakorrateenuse tellimiseks Tallinna Tehnikaülikooli hoonetele

1500 000 €

08.03.2021

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Heakorrateenuse tellimine Tallinna Tehnikaülikooli peahoonele

1598 748 €

03.03.2021

Tartu Linnavalitsus Tartu linna haridusasutuste koristusteenuse ostmine 01.09.2021. a kuni 31.08.2024. a

1495 875 €

18.01.2021

Riigi Kinnisvara AS Heakorra- ja tehnohooldusteenuse tellimine Lõuna piirkonna piiripunktidele 1.07.2021- 30.06.2024

1481 931 €

31.12.2020

Riigi Kinnisvara AS Heakorrateenuse tellimine Linnaaru tee 5, Rae vald 01.07.2021-30.06.2025

1278 116 €

23.12.2019

Sihtasutus Pärnu Haigla Koristusteenuse ostmine

1282 002 €

15.11.2019

Riigi Kinnisvara AS Heakorrateenuse tellimine põhja piirkonna objektidele 01.07.2020-30.06.2023

2987 860 €

27.09.2018

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Puhtuse tagamise teenus

7543 400 €

06.09.2018

Riigi Kinnisvara AS Tehnohooldusteenuse tellimine 4 piirkonna objektidele alates 01.01.2019-31.12.2021 (HTM+ ) 10 osas

3370 646 €

08.08.2018

Riigi Kinnisvara AS Tehnohooldusteenuse tellimine Põhja piirkonna objektidele 01.11.2018-30.11.2021 kolmes osas

1741 390 €

05.08.2018

Riigi Kinnisvara AS Tehnohooldusteenuse tellimise raamhange alates 2018

1466 271 €

data_age_and_seo_text