Ordior Eesti OÜ - riigihanked

Ordior Eesti OÜ - 10118180 Ordior Eesti OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

13.06.2022

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Ultraefektiivne vedelikkromatograaf mass-selektiivse detektoriga

311 687 €

10.12.2021

Eesti Maaülikool NIRS (Near-infrared spectroscopy) analüsaator

63 691 €

23.09.2021

Eesti Maaülikool Ühe kanaliga ioonanalüsaator looduslikus vees sisalduvate toiteainete määramiseks

32 237 €

04.08.2021

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Automaatne flash-kromatograaf

17 856 €

12.07.2021

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Spektrofotomeeteri soetamine

5 400 €

11.05.2021

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Gaasikromatograaf mass-spektromeeter (GC/MS) soetamine

103 929 €

21.04.2021

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Vedelik kromatograaf 2

25 300 €

28.09.2020

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) ATR liidesega FTIR spektromeetri soetamine

31 800 €

21.09.2020

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) FTIR Gaasiküvett

9 800 €

23.04.2020

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Lämmastiku analüüsiaparatuuri soetamine

130 518 €

29.01.2020

Põllumajandusuuringute Keskus Põllumajandusuuringute Keskuse aastate 2020-2021 laboritarvikute hange

123 022 €

01.01.2020

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Kütuseparameetrite analüüsiseadmete soetamine

33 475 €

03.12.2019

Põllumajandusuuringute Keskus Automatiseeritud voogsisestussüsteemiga analüsaatori FIA ostmine

32 990 €

12.06.2019

TARTU ÜLIKOOL Õppeotstarbelise infrapuna spektromeetri ostmine

N/A

12.07.2018

Riigi Tugiteenuste Keskus Söötmete, reaktiivide, diagnostikumide ja laboritarvikute ostmine Terviseametile

361 202 €

data_age_and_seo_text