Ok Acer OÜ - riigihanked

Ok Acer OÜ - 12952929 Ok Acer OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

16.04.2021

Pärnu Linnavalitsus Kõrghaljastuse hooldustööd

N/A

22.10.2020

Eesti Raudtee AS Ohtlike puude raie- ja lõikusteenuse raamlepingud

48 000 €

10.09.2020

Maanteeamet Riigi teemaal paiknevate alleepuude seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koost...

29 900 €

12.08.2020

Maanteeamet Riigi teemaal paiknevate alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostami...

19 877 €

29.05.2020

Maanteeamet Vana-Vigala mõisa pargi ja Hirvepargi alleede hoolduslõikus 2020

98 385 €

12.05.2020

Viimsi Vallavalitsus Ohtlike puude likvideerimistööd 2021-2024

60 000 €

27.04.2020

Pärnu Linnavalitsus Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd

41 538 €

27.04.2020

Pärnu Linnavalitsus Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd

27 988 €

15.04.2020

Politsei- Ja Piirivalveamet Narva jõe piirikontrollialade, piirivaatlusradade ja piirimärkide puhastamine võsast ning kasvavast ...

38 095 €

01.04.2020

Pirita Linnaosa Valitsus Pirita linnaosa puude raie-ja hooldustööd

200 000 €

17.02.2020

VILJANDI LINNAVALITSUS Arboristitööd

21 600 €

15.01.2020

Valga Vallavalitsus Tänavapuude pügamine Valga linnas

5 911 €

01.01.2020

Tartu Linnavalitsus Puittaimede hooldus Tartu linna haljasaladel 01.05.2020-30.04.2023

N/A

20.11.2019

Tõrva Vallavalitsus Tõrva valla mõisaparkide hooldustööd

35 414 €

05.11.2019

Maanteeamet Pärnu, Viljandi, Lääne ja Hiiu maakonna riigiteede maa-alal paiknevate pargi alleede hooldustööd

N/A

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid