Monoliit OÜ - riigihanked

Monoliit OÜ - 10715533 Monoliit OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Abja Elamu OÜ

7992 900 €

Setomaa Vallavalitsus

5797 962 €

Riigi Tugiteenuste Keskus

2121 210 €

Tartu Linnavalitsus

307 864 €

Riigimetsa Majandamise Keskus

160 000 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid