Moneklar OÜ - riigihanked

Moneklar OÜ - 10348000 Moneklar OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS

371 628 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

28.11.2019

Viljandi Kutseõppekeskusele C kategooria õppesõiduki kapitalirendile võtmine

41 292 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid