Mailema OÜ - riigihanked

Mailema OÜ - 10735197 Mailema OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

219524 600 €

Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond

5994 900 €

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

N/A

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

04.09.2020

Tondiraba pargi rajamise I etapp, hooldustööd

N/A

08.05.2020

Kokkuveoteenuste tellimine 2020-2

18 650 €

06.04.2020

Uuendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine 2020-1

8778 000 €

29.11.2019

Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2020-2022

666 100 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid