M.K Raied OÜ - riigihanked

M.K Raied OÜ - 14078796 M.K Raied OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

18.12.2019

Riigimetsa Majandamise Keskus Istutustööd 2020-2023 Kirde piirkonnas

N/A

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid