Looduskapital OÜ - riigihanked

Looduskapital OÜ - 14604351 Looduskapital OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

16.01.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Istutustööd 2020-2023 Edela piirkonnas II

1464 246 €

18.12.2019

Riigimetsa Majandamise Keskus Istutustööd 2020-2023 Kirde piirkonnas

N/A

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid