Leonhard Weiss OÜ - riigihanked

Leonhard Weiss OÜ - 12083348 Leonhard Weiss OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Tartu Linnavalitsus

71748 276 €

Eesti Raudtee AS

58056 510 €

Maanteeamet

22496 912 €

Paide Vesi AS

13263 792 €

Elektrilevi OÜ

12801 338 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid