Lanlab OÜ - riigihanked

Lanlab OÜ - 10437034 Lanlab OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

11.01.2021

Riigi Tugiteenuste Keskus DNA/RNA eraldamise robot ja tarvikud Terviseametile

57 361 €

28.09.2020

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) ATR liidesega FTIR spektromeetri soetamine

31 800 €

20.05.2020

TARTU ÜLIKOOL Spetsiifiliste laboritarvikute ja reagentide ostmine

59 000 €

15.04.2020

TARTU ÜLIKOOL DNA sekvenaatorite ABI3730xl ja ABI3130xl hoolduse ja nende sekvenaatorite kulumaterjalide tellimine

224 047 €

24.01.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Kapillaarsekvenaatorite kuluvahendid Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

500 000 €

08.01.2020

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Laborimööbli ostmine raamlepingu alusel

1000 000 €

01.01.2020

Keemilise Ja Bioloogilise Füüsika Instituut Baaskonfiguratsioonis in vitro (nano)toksikoloogia labori aparatuuri kompleks

26 481 €

10.12.2019

TARTU ÜLIKOOL Reaalaja PCR süsteemi ostmine

67 223 €

09.12.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Testsüsteem inimese DNA profiili määramiseks kohtuekspertiisi rakendustes lühikeste tandeemsete kord...

440 000 €

05.12.2019

VETERINAAR- JA TOIDULABORATOORIUM Tootjafirma Prionics AG diagnostikumid loomahaiguste uuringuteks

39 000 €

15.11.2019

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Fourier teisendusega infrapuna skaneeriv mikroskoop koos keskinfrapuna (MIR) spektromeeteriga

145 408 €

10.05.2019

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Hooldussimulatsiooni õppevahendite soetamine

18 665 €

05.03.2019

TARTU ÜLIKOOL DNA eraldusroboti ja tarvikute ostmine

29 912 €

29.01.2019

TARTU ÜLIKOOL Laboratoorsete ultrakülmikute ostmine

41 890 €

12.07.2018

Riigi Tugiteenuste Keskus Söötmete, reaktiivide, diagnostikumide ja laboritarvikute ostmine Terviseametile

361 202 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid