Krausberg Eesti OÜ - riigihanked

Krausberg Eesti OÜ - 11279028 Krausberg Eesti OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

03.03.2021

Tartu Linnavalitsus Tartu linna haridusasutuste koristusteenuse ostmine 01.09.2021. a kuni 31.08.2024. a

1495 875 €

18.01.2021

Riigi Kinnisvara AS Heakorra- ja tehnohooldusteenuse tellimine Lõuna piirkonna piiripunktidele 1.07.2021- 30.06.2024

1481 931 €

10.08.2020

Saue Vallavalitsus Saue valla hoonete puhastusteenus

437 017 €

22.06.2020

Rae Vallavalitsus Kindluse Kooli hoonete ja Rae Spordikeskuse Kindluse spordihoone heakorrateenuse tellimine

466 056 €

24.02.2020

Saue Vallavalitsus Saue valla haljasalade niitmise teenus

649 328 €

24.02.2020

Eesti Töötukassa Koristus- ja hooldusteenus

465 240 €

13.02.2020

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Kaitseväe kinnistute välisterritooriumi korrashoid

4200 000 €

24.01.2020

Riigi Kinnisvara AS Heakorrateenuse tellimine lõuna piirkonna objektidele 2 osas 01.05.2020-30.04.2023

735 588 €

13.01.2020

Saue Vallavalitsus Saue valla avalike alade koristusteenus 2020-2023

570 345 €

23.12.2019

TARTU ÜLIKOOL Tartu Ülikooli Narva mnt. 18//20 õppehoonesse sisekoristus- ja välikoristusteenuse tellimine

379 782 €

19.12.2019

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel Tallinna Kultuurikatla heakorratööd - sisekoristus 2019

400 000 €

25.11.2019

Tartu Üliõpilasküla Heakorratööde tellimine

846 857 €

15.11.2019

Riigi Kinnisvara AS Heakorrateenuse tellimine põhja piirkonna objektidele 01.07.2020-30.06.2023

2987 860 €

14.11.2019

Tartu Linnavalitsus Tartu linna haldushoonete koristusteenuse ostmine 01.01.2020 kuni 31.12.2022

371 184 €

02.08.2019

TARTU ÜLIKOOL Tartu Ülikooli II piirkonna hoonetesse sisekoristusteenuse tellimine

935 064 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid