Krausberg Eesti OÜ - riigihanked

Krausberg Eesti OÜ - 11279028 Krausberg Eesti OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

67200 000 €

Riigi Kinnisvara AS

49284 248 €

Eesti Raudtee AS

35155 600 €

Saue Vallavalitsus

19514 768 €

TARTU ÜLIKOOL

18015 912 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid