Kpmg Baltics OÜ - riigihanked

Kpmg Baltics OÜ - 10096082 Kpmg Baltics OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

16.12.2020

Maaeluministeerium Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seadusl...

156 000 €

13.11.2020

Riigikantselei Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärgi võimaliku ambitsioonikuse suurendamise sotsiaalmajandusliku...

58 000 €

25.09.2020

Registrite Ja Infosüsteemide Keskus E-teenuste, infosüsteemide ja võrgutaristu turvalisuse testimine turvavigade ja -nõrkuste suhtes

300 000 €

29.06.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Tallinna regiooni liikuvuse ühendatud planeerimis-, juhtimis- ja finantseerimisanalüüs Rahandusminis...

109 850 €

10.06.2020

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Struktuurireformi konsultatsiooniteenus

100 000 €

29.05.2020

Viimsi Vallavalitsus Viimsi vallavalitsuse teenusportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs

77 948 €

02.04.2020

Riigikantselei Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud

67 000 €

02.04.2020

Riigikantselei Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud

58 500 €

25.03.2020

Registrite Ja Infosüsteemide Keskus ISKE auditite tellimine raamlepinguga

200 000 €

13.02.2020

Maanteeamet Liiklusõnnetuste prognoosimudeli loomise eelanalüüs, sh prototüübi loomine ja loodava mudeli prognoo...

54 700 €

27.01.2020

VÄLISMINISTEERIUM Statistiline andmeteenus (Statistical information service)

62 595 €

20.01.2020

Maaeluministeerium Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud EMKF kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vasta...

167 400 €

13.01.2020

Siseministeeriumi Infotehnoloogia- Ja Arenduskeskus PKI ja ISO:27001 auditite ettevalmistustööde tellimine / Preparation of PKI and ISO:27001 audits

600 000 €

19.11.2019

Hoolekandeteenused AS Välisaudiitori leidmine 2019, 2020, 2021ja 2022 majandusaasta aruannete auditeerimiseks ja tehingute...

59 600 €

22.08.2019

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Audiitoriteenused

78 000 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid