Insenerehituse AS - riigihanked

Insenerehituse AS - 10918041 Insenerehituse AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Saarte Liinid AS

44217 056 €

Setomaa Vallavalitsus

5797 962 €

Kuusalu Vallavalitsus

5537 600 €

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

3378 208 €

Elva Vallavalitsus

3017 960 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

15.06.2020

Salmistu sadama rekonstrueerimise I etapp

1384 400 €

29.05.2020

Kentsi paisjärve kaevetööd

621 300 €

23.12.2019

Heltermaa sadama kai nr 3 ja Rohuküla sadama kai nr 7 kaldarampide rekonstrueerimine

1939 246 €

19.12.2019

Kihnu sadama kai nr 1 rekonstrueerimine

824 320 €

20.11.2019

Värska sadama rekonstrueerimine ja promenaadi välja ehitamine

644 218 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid