Infragate Eesti AS - riigihanked

Infragate Eesti AS - 10845129 Infragate Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

18.01.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Punane tn 17 kogukonnamaja projekteerimine

289 982 €

03.12.2020

Maanteeamet Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojekti...

258 203 €

30.11.2020

Maanteeamet Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelpro...

376 915 €

05.10.2020

TALLINNA LINNAVARAAMET Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamine

295 678 €

17.09.2020

Maanteeamet Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelpro...

221 980 €

22.06.2020

Maanteeamet Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojekti koostamine

284 196 €

11.05.2020

Maanteeamet Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojekti koostamine

229 460 €

10.04.2020

Sihtasutus Kredex Korterelamu rekonstrueerimistoetuse ehitusprojektide ekspertiis

200 000 €

02.03.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Maaparandussüsteemide projekteerimise 2020-2024 raamleping

5000 000 €

02.03.2020

Maanteeamet Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0-85,0 ehituse omanikujärelevalve

348 153 €

24.02.2020

Maanteeamet Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehituse eelprojekti koostamine

269 060 €

12.12.2019

Tallinna Tööstuspargid AS Paljassaare tee 17, Tallinn ehitusõigusega kinnistu osale hoone projekteerimine

314 998 €

25.11.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Veemajanduskavade ja üleujutusega seotud riskide maandamiskavade koostamine (Keskkonnaministeerium)

382 939 €

21.11.2019

Riigi Kinnisvara AS Teaduse 4/6 administratiiv-laborihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd

346 500 €

12.11.2019

Keila Vesi AS Keila Pargi tn 2 koolihoone laienduse projekteerimistööd

195 600 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid