Infragate Eesti AS - riigihanked

Infragate Eesti AS - 10845129 Infragate Eesti AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

80209 285 €

Maanteeamet

39567 878 €

Tartu Linnavalitsus

8462 532 €

Riigi Kinnisvara AS

7309 192 €

TALLINNA LINNAVARAAMET

6346 819 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid