Infragate Eesti AS - riigihanked

Infragate Eesti AS - 10845129 Infragate Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

19.04.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Haabersti lasteaedade projekteerimine (Õismäe tee 22, Õismäe tee 26, Õismäe tee 70, Õismäe tee 92)

474 999 €

18.03.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Kristiine lasteaedade projekteerimine (Rästa põik 3, Keemia 40, Lagle pst 3)

349 800 €

18.01.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Punane tn 17 kogukonnamaja projekteerimine

289 982 €

03.12.2020

Maanteeamet Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojekti...

258 203 €

30.11.2020

Maanteeamet Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelpro...

376 915 €

05.10.2020

TALLINNA LINNAVARAAMET Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamine

295 678 €

17.09.2020

Maanteeamet Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelpro...

221 980 €

22.06.2020

Maanteeamet Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojekti koostamine

284 196 €

11.05.2020

Maanteeamet Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojekti koostamine

229 460 €

02.03.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Maaparandussüsteemide projekteerimise 2020-2024 raamleping

5000 000 €

02.03.2020

Maanteeamet Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0-85,0 ehituse omanikujärelevalve

348 153 €

24.02.2020

Maanteeamet Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehituse eelprojekti koostamine

269 060 €

12.12.2019

Tallinna Tööstuspargid AS Paljassaare tee 17, Tallinn ehitusõigusega kinnistu osale hoone projekteerimine

314 998 €

25.11.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Veemajanduskavade ja üleujutusega seotud riskide maandamiskavade koostamine (Keskkonnaministeerium)

382 939 €

21.11.2019

Riigi Kinnisvara AS Teaduse 4/6 administratiiv-laborihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd

346 500 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid