Infragate Eesti AS - riigihanked

Infragate Eesti AS - 10845129 Infragate Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

19.10.2022

Riigi Kinnisvara AS Haapsalu riigimaja, Lahe tn 8 ja Vee tn 6, projekteerimistööd

453 276 €

04.07.2022

Tallinna Lennujaam AS Tallinna lennujaama reisiterminali laiendamise I etapi projekteerimine

1943 370 €

27.05.2022

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) TalTechi õppekorpuste teostusmudeli koostamise raamleping

2000 000 €

13.12.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Lasnamäe lasteaedade projekteerimine

529 000 €

22.04.2021

Politsei- Ja Piirivalveamet Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projektilahenduse ümberprojekteerimise tellimine piiril...

293 040 €

19.04.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Haabersti lasteaedade projekteerimine (Õismäe tee 22, Õismäe tee 26, Õismäe tee 70, Õismäe tee 92)

474 999 €

18.03.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Kristiine lasteaedade projekteerimine (Rästa põik 3, Keemia 40, Lagle pst 3)

349 800 €

18.01.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET Punane tn 17 kogukonnamaja projekteerimine

289 982 €

30.11.2020

Maanteeamet Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelpro...

376 915 €

05.10.2020

TALLINNA LINNAVARAAMET Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamine

295 678 €

02.03.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Maaparandussüsteemide projekteerimise 2020-2024 raamleping

5000 000 €

02.03.2020

Maanteeamet Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0-85,0 ehituse omanikujärelevalve

348 153 €

12.12.2019

Tallinna Tööstuspargid AS Paljassaare tee 17, Tallinn ehitusõigusega kinnistu osale hoone projekteerimine

314 998 €

25.11.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Veemajanduskavade ja üleujutusega seotud riskide maandamiskavade koostamine (Keskkonnaministeerium)

382 939 €

21.11.2019

Riigi Kinnisvara AS Teaduse 4/6 administratiiv-laborihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd

346 500 €

data_age_and_seo_text