Hendrikson & Ko OÜ - riigihanked

Hendrikson & Ko OÜ - 10269950 Hendrikson & Ko OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

11.03.2021

Lääneranna Vallavalitsus Eriplaneeringu koostamine Lääneranna vallas elektrituulikute parkide püstitamiseks

88 400 €

30.12.2020

Maanteeamet Välisõhu strateegiline mürakaart maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas

24 850 €

21.12.2020

Kadrina Vallavalitsus Kadrina valla üldplaneering

74 880 €

08.09.2020

Saarde Vallavalitsus Saarde valla eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

55 600 €

30.04.2020

Saarde Vallavalitsus Saarde valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

89 640 €

16.04.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja vahendite kasutamise ...

48 600 €

31.01.2020

Paide Linnavalitsus Paide linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

103 000 €

28.01.2020

Kastre Vallavalitsus Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

104 000 €

19.12.2019

Rail Baltic Estonia OÜ Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenus...

1484 810 €

19.12.2019

Viimsi Vallavalitsus Konsultatsiooniteenuse osutaja leidmine Muuga külas kinnistutel Lääne-Pööli, Pööli 2, Pööli 3 ja Pöö...

34 400 €

29.11.2019

Viimsi Vallavalitsus Planeerija leidmine Viimsi valla, Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu tehniliseks koostamise...

74 200 €

25.11.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Veemajanduskavade ja üleujutusega seotud riskide maandamiskavade koostamine (Keskkonnaministeerium)

382 939 €

16.07.2019

Rapla Vallavalitsus Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute koostamine

97 812 €

16.07.2019

Rapla Vallavalitsus Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine

45 200 €

22.12.2018

Harjumaa Omavalitsuste Liit Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs

99 500 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid