Hendrikson & Ko OÜ - riigihanked

Hendrikson & Ko OÜ - 10269950 Hendrikson & Ko OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Rail Baltic Estonia OÜ

24145 760 €

Riigi Tugiteenuste Keskus

6564 424 €

Kastre Vallavalitsus

1664 000 €

Paide Linnavalitsus

1648 000 €

Saarde Vallavalitsus

1248 160 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid