Heisi It OÜ - riigihanked

Heisi It OÜ - 12765966 Heisi It OÜ

Suurimad hankijad

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid