Hanso Mk OÜ - riigihanked

Hanso Mk OÜ - 11043389 Hanso Mk OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

148890 469 €

Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond

5994 900 €

Põllumajandusamet

5718 268 €

Elva Vallavalitsus

3415 156 €

Kastre Vallavalitsus

3116 580 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

29.05.2020

Kentsi paisjärve kaevetööd

621 300 €

04.03.2020

Teeäärte niitmine poomniidukiga 2020-2024

1187 000 €

03.03.2020

Teeäärte niitmine niidukiga 2020-2024

796 125 €

29.11.2019

Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2020-2022

666 100 €

14.11.2019

Paasvere PÜ-23, Venevere PÜ-17 ja Kõrve TTP-412 maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

1659 214 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid