Grk Infra AS - riigihanked

Grk Infra AS - 12579850 Grk Infra AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

11.03.2021

Maanteeamet Tartu ja Jõgeva maakonna kruusateedele katte ehitus

4629 689 €

18.12.2020

Maanteeamet Riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972 Pühi-Makita lõigu rekonstrueerimine

4048 688 €

18.11.2020

Maanteeamet Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamine

12600 000 €

31.08.2020

Politsei- Ja Piirivalveamet Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööde tellimine piirilõikudele...

18189 963 €

17.08.2020

Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd

11316 000 €

13.07.2020

Maanteeamet Riigitee 1 Tallinn–Narva km 184,7-187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitus

3630 000 €

01.04.2020

Maanteeamet Riigitee 52 Viljandi - Rõngu km 7,000 – 22,098 Nõmme – Mustla lõigu rekonstrueerimine ja Raassilla s...

5440 453 €

19.12.2019

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tähetorni tn (Paldiski mnt - Kadaka pst) ja Veerme tn rekonstrueerimine

3518 433 €

10.12.2019

Maanteeamet Riigitee nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 21,3 - 33,1, Sae-Anguse-Palasi lõigu ja km 22,68 asuva Nõva ...

3338 500 €

29.11.2019

Maanteeamet Tugimaantee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 57,198-65,350 asuva Kuigatsi teeristi-Soontaga lõigu rekonstru...

3297 000 €

26.11.2019

Maanteeamet Tugimaantee 65 Võru-Räpina km 26,0-35,1 asuva Vinso-Kirmsi lõigu rekonstrueerimine

3864 000 €

25.11.2019

VILJANDI LINNAVALITSUS Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimine

2577 751 €

11.11.2019

Tartu Linnavalitsus Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimine ja kergliiklustustunnelite ja kergliiklussilla rajamise p...

4393 560 €

31.01.2019

Maanteeamet Tugimaantee 65 Võru-Räpina km 16,6-26,0 asuva Leevi-Vinso lõigu rekonstrueerimine

3578 550 €

04.01.2019

Maanteeamet Tugimaantee 90 Põlva - Karisilla km 0,290-11,295 asuva Rosma - Soohara lõigu rekonstrueerimine

3844 550 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid