Grk Infra AS - riigihanked

Grk Infra AS - 12579850 Grk Infra AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

230875 542 €

Maanteeamet

226299 342 €

Tartu Linnavalitsus

75847 456 €

VILJANDI LINNAVALITSUS

43821 767 €

Elektrilevi OÜ

34776 000 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid