Estpil OÜ - riigihanked

Estpil OÜ - 14347888 Estpil OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

21.07.2022

Antsla Vallavalitsus OJV:Antsla valla teede ja tänavate pindamine

1 000 €

27.12.2021

Otepää Vallavalitsus Omanikujärelevalve teenuse osutamine projekti 'Otepää aedlinna tänavavalgustuse renoveerimine“

3 500 €

16.12.2021

Pärnu Linnavalitsus Saare tn. sademeveetorustike rekonstrueerimise ja Pärnu linna sademeveetorustikele tagasivooluklappi...

11 000 €

29.11.2021

Loo Vesi OÜ Kaberneeme veetöötlusjaama ja veetorustike rekonstrueerimise Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

8 888 €

12.11.2021

Häädemeeste Vk AS Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise Inseneri ja om...

22 500 €

27.07.2021

VILJANDI LINNAVALITSUS Viljandi Mõisapargi kõnniteede ja sissesõidutee ning valgustuse ehitustööde omanikujärelevalve ja ko...

2 400 €

11.03.2021

Antsla Vallavalitsus Antsla valla teede ja tänavate pindamise omanikujärelevalve teostamine

2 000 €

12.10.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööde omanikujärelevalve II (Kes...

4 900 €

10.09.2020

Saarde Kommunaal OÜ Tali küla ÜVK rekonstrueerimise Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

9 800 €

07.07.2020

Põlva Vesi AS Põlva linnas Piiri tn taristu projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus

8 799 €

23.01.2020

Põlva Vesi AS Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärel...

9 975 €

30.12.2019

VILJANDI LINNAVALITSUS Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimise omanikujärelevalve

17 750 €

23.12.2019

Maanteeamet Riigitee 69 km 9,410-22,070 ja 25214 km 0,0-1,05 rekonstrueerimise omanikujärelevalve

51 744 €

10.12.2019

Mako AS FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Vändra reoveekogumisala veemajandusprojektile

18 400 €

18.11.2019

Võru Vesi AS Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja...

27 142 €

data_age_and_seo_text