Estkonsult OÜ - riigihanked

Estkonsult OÜ - 10410360 Estkonsult OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

903 905 €

Maanteeamet

785 056 €

Sihtasutus Eesti Meremuuseum

411 872 €

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

40 800 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid