Erc Konsultatsiooni OÜ - riigihanked

Erc Konsultatsiooni OÜ - 10116362 Erc Konsultatsiooni OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

10.10.2022

Maanteeamet Teekatte kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2023.aastal

32 205 €

09.02.2022

Maanteeamet Teekattemärgistuse valgustpeegeldavuse mobiilne mõõtmine riigi tugimaanteedel ning tulemuste analüüs

33 300 €

19.07.2021

Maanteeamet TSD-seadmega (Traffic Speed Deflectometer) teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmise uuring

52 500 €

09.07.2021

Pärnu Linnavalitsus Asustusüksuse Pärnu linn teehoiukava koostamine

24 320 €

21.01.2021

Maanteeamet Laboriteenuste raamhange

2500 000 €

04.01.2021

Maanteeamet Liikluse loendamine teisaldatavate liiklusloenduritega 2021-2022

135 010 €

10.11.2020

TALLINNA TRANSPORDIAMET Tallinna adaptiivse liiklusjuhtimise tasuvusuuringu eeluuring

74 925 €

18.06.2020

Maanteeamet Teekattemärgistuse valgustpeegeldavuse mõõtmine tugimaanteedel ja tulemuste analüüs

37 000 €

11.06.2020

Maanteeamet Erinevate haardetegurit ja teekatte olekut mõõtvate seadmete võrdlus

26 000 €

27.05.2020

Maanteeamet Riigiteedega Rail Baltic raudtee trassi ristumiste põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine

20 580 €

02.04.2020

Riigikantselei Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud

67 000 €

02.04.2020

Riigikantselei Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud

58 500 €

13.02.2020

Maanteeamet Liiklusõnnetuste prognoosimudeli loomise eelanalüüs, sh prototüübi loomine ja loodava mudeli prognoo...

54 700 €

21.11.2019

Maanteeamet Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemine 2020 - 2022 aastal

57 600 €

20.02.2019

Maanteeamet Laboriteenuste raamhange

3000 000 €

data_age_and_seo_text