Empower AS - riigihanked

Empower AS - 11445550 Empower AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

90584 343 €

Elektrilevi OÜ

64564 005 €

Keila Vesi AS

29772 800 €

Eesti Raudtee AS

26388 914 €

Paide Vesi AS

13263 792 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid