Emor AS - riigihanked

Emor AS - 10076576 Emor AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

04.07.2022

Riigikantselei Metoodiline juhendmaterjal katsetuste läbiviimiseks avalikus sektoris

39 900 €

11.04.2022

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Organisatsiooniuuringud

200 000 €

11.03.2022

Eesti Rahvusringhääling Raadioauditooriumi uuringu teenuse tellimine

66 240 €

21.01.2022

Sotsiaalministeerium Meeste nõustamis- ja tervishoiuteenuste kasutamise uuring

125 000 €

02.08.2021

TARTU ÜLIKOOL Covid19 aktiivse seire küsitlusuuringu tellimine

62 900 €

18.05.2021

Eesti Haigekassa UURINGU „EESTI HAIGEKASSA USALDUSVÄÄRSUS JA ELANIK-KONNA RAHULOLU TERVISHOIUSÜSTEEMIGA“ LÄBIVIIMINE ...

114 780 €

15.04.2021

Maanteeamet Eesti elanike liikuvuse küsitlusuuring

195 000 €

10.11.2020

Siseministeerium Riski- ja kriisikommunikatsiooni sihtrühmade uuring

78 880 €

25.09.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Hoolduspere teemalise teavitusstrateegia väljatöötamine ja üleriigilise teavituskampaania läbiviimin...

97 293 €

27.08.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuringu metoodika väljatöötamine ja piloteerimine (Rahand...

44 400 €

07.07.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Uuringu „Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamis...

58 334 €

27.04.2020

TARTU ÜLIKOOL Covid-19 populatsiooniseire küsitlus

121 600 €

23.01.2020

TARTU ÜLIKOOL Uuringu tellimine Eesti kilu ja räime ekspordivõimaluste suurendamise kaardistamiseks Ukraina turul

17 300 €

02.12.2019

Eesti Rahvusringhääling Raadioauditooriumi uuringu tellimine

50 400 €

19.06.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Rakendusuuringu läbiviimine "Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendami...

66 666 €

data_age_and_seo_text