Emor AS - riigihanked

Emor AS - 10076576 Emor AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Eesti Rahvusringhääling

8517 600 €

Riigi Tugiteenuste Keskus

3119 375 €

TARTU ÜLIKOOL

2537 920 €

Siseministeerium

315 520 €

Sotsiaalkindlustusamet

160 000 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid