Eesti Veeprojekt OÜ - riigihanked

Eesti Veeprojekt OÜ - 10913769 Eesti Veeprojekt OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Emajõe Veevärk AS

23920 000 €

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

2430 720 €

Tori Vallavalitsus

44 800 €

Lahevesi AS

30 160 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid