Eesti Leivatööstus AS - riigihanked

Eesti Leivatööstus AS - 10020297 Eesti Leivatööstus AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigi Tugiteenuste Keskus

8965 008 €

Rahvusooper Estonia

4000 000 €

Hoolekandeteenused AS

974 240 €

Sihtasutus Pärnu Haigla

740 000 €

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

370 000 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

04.08.2020

Leiva- ja saiatoodete ostmine

92 500 €

26.02.2020

Leiva ja leivatoodete ostmine

46 250 €

27.01.2020

Pagaritoodete ostmine pereküladele ja korterelamutele.

60 890 €

06.01.2020

Pagaritoodete ostmine Viru Vanglale

62 257 €

18.11.2019

Toiduainete hankimine

250 000 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid