Eesti Keskkonnateenused AS - riigihanked

Eesti Keskkonnateenused AS - 10277820 Eesti Keskkonnateenused AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

TALLINNA ETTEVÕTLUSAMET

43779 008 €

Maanteeamet

42268 748 €

Riigimetsa Majandamise Keskus

21420 500 €

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

11158 752 €

Saue Vallavalitsus

10788 523 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid