Diksoonia OÜ - riigihanked

Diksoonia OÜ - 10852626 Diksoonia OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

219450 000 €

Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond

5994 900 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

06.04.2020

Uuendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine 2020-1

8778 000 €

29.11.2019

Uuendusraie ja harvendusraie raie- ja kokkuveoteenus 2020-2022

666 100 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid