Datel AS - riigihanked

Datel AS - 10324057 Datel AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

25.09.2020

Siseministeeriumi Infotehnoloogia- Ja Arenduskeskus Serverite ja hyper-converged lahenduste ostmine ja tootetugi

8000 000 €

03.08.2020

Politsei- Ja Piirivalveamet Videovalve serverite ostmine

700 000 €

03.06.2020

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Maatoimingute platvormi IKT teenuste arendus- ja hooldustööd

3000 000 €

11.05.2020

Registrite Ja Infosüsteemide Keskus Serverite, võrguseadmete ja VPN seadmete soetus (minikonkursid)

1000 000 €

27.04.2020

Riigi Infosüsteemi Amet Tarkvara arendus- ja hooldustööd II

10000 000 €

27.03.2020

Riigi Infosüsteemi Amet Teenusdisain, UI/UX ja kujundus

5000 000 €

25.03.2020

Registrite Ja Infosüsteemide Keskus Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga (minikonkursid)

5000 000 €

20.02.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Külastuskorralduse rakenduste arendamine

900 000 €

19.02.2020

Registrite Ja Infosüsteemide Keskus Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga

1200 000 €

14.02.2020

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Java tehnoloogiatel põhinevate tarkvarade arendus- ja hooldusteenus

16666 700 €

08.01.2020

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Koolide digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu kaabeldus (IV etapp)

2000 000 €

29.07.2019

Eesti Töötukassa Eesti Töötukassa infosüsteemide moodulite arendustööd

891 000 €

31.01.2019

Registrite Ja Infosüsteemide Keskus Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga

5642 333 €

02.09.2018

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Tööelu infosüsteemi arendustööd

1200 000 €

17.06.2018

Maanteeamet Tee elukaare andmete kogumise, haldamise ja taaskasutamise lahenduse teostamine (TEIS) teede projekt...

2999 000 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid