Cwt Estonia AS - riigihanked

Cwt Estonia AS - 10417646 Cwt Estonia AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

VÄLISMINISTEERIUM

175000 000 €

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

35200 000 €

Eesti Pank

28800 000 €

Tallinna Linnakantselei

25600 000 €

Riigi Tugiteenuste Keskus

10947 571 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

27.01.2020

Reisiteenuse hange

1800 000 €

04.12.2019

Reisibürooteenuste tellimine

1600 000 €

15.11.2019

Reisikorralduse teenus

8800 000 €

11.11.2019

Reisikorraldusteenuse ostmine

7000 000 €

19.08.2019

Reisikorraldusteenuse tellimine

7797 571 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid