Civitta Eesti AS - riigihanked

Civitta Eesti AS - 11092241 Civitta Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

02.03.2021

Kultuuriministeerium Uuring "Loomevaldkondade kestlikkus" (kordushange)

68 990 €

08.01.2021

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Uue turismiinfosüsteemi ärianalüüs

102 526 €

01.12.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise analüüs...

88 888 €

20.11.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Asendushooldusteenuselt iseseisvasse ellu astuvate noorte uuring Sotsiaalministeeriumile

48 880 €

10.11.2020

Siseministeerium Riski- ja kriisikommunikatsiooni sihtrühmade uuring

78 880 €

09.10.2020

Kultuuriministeerium Uuring "Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide...

62 617 €

20.07.2020

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus e-residentsuse ärinõustamis- ja suhtekorraldusteenus

1149 805 €

29.06.2020

Riigi Tugiteenuste Keskus Tallinna regiooni liikuvuse ühendatud planeerimis-, juhtimis- ja finantseerimisanalüüs Rahandusminis...

109 850 €

22.06.2020

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring

50 915 €

10.06.2020

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Struktuurireformi konsultatsiooniteenus

100 000 €

29.05.2020

Viimsi Vallavalitsus Viimsi vallavalitsuse teenusportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs

77 948 €

08.04.2020

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Konsultatsiooniteenus (funktsionaalne planeerimine ja tasuvusanalüüs)

200 000 €

03.04.2020

Sihtasutus Viljandi Haigla Projektijuhtimisteenuse ostmine

70 000 €

29.01.2020

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon

82 908 €

22.12.2018

Harjumaa Omavalitsuste Liit Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs

99 500 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid