Cista AS - riigihanked

Cista AS - 10007925 Cista AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

17.09.2020

Politsei- Ja Piirivalveamet Arhiivitarvikute ja kriminaaltoimiku kaante ostmine

69 900 €

19.08.2019

TARTU ÜLIKOOL Arhiivipüsivast materjalist ümbriste ostmine

40 000 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid