Caverion Eesti AS - riigihanked

Caverion Eesti AS - 10010169 Caverion Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

05.02.2021

Tondiraba Spordikeskus Tondiraba Spordikeskuse tuleohutuspaigaldiste hooldusteenuste tellimine

26 322 €

27.01.2021

Tondiraba Spordikeskus Tondiraba Spordikeskuse keskkonnatehnika süsteemide hooldusteenuste tellimine

19 370 €

26.11.2020

Riigi Kinnisvara AS Lubja 4 TLN TH alates 01.04.2021

N/A

01.10.2020

Sihtasutus Pärnu Haigla Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldus, remont ja ostmine

N/A

14.09.2020

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hoolduse ja remondi teenuse tellimine

115 170 €

28.04.2020

Eesti Raudtee AS Tehnosüsteemide hooldus 2020-2024

192 419 €

13.04.2020

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldus

28 406 €

16.01.2020

Tartu Linnavalitsus Tartu linna haridushoonete elektripaigaldise hooldusteenuse ostmine 01.01.2020 kuni 31.12.2022

N/A

14.01.2020

TARTU ÜLIKOOL Tartu Ülikooli hoonetele elektrikäidu teenuse tellimine

78 840 €

14.01.2020

TARTU ÜLIKOOL Tulekustutite, voolikusüsteemide ja suitsueemaldussüsteemide hoolduse ning tulekahjuõppuste tellimin...

48 262 €

13.11.2019

Tartu Linnavalitsus Tartu linna haridushoonete elektripaigaldise hooldusteenuse ostmine 01.01.2020. a kuni 31.12.2021. a

189 072 €

13.11.2019

Tartu Linnavalitsus Tartu linna haridushoonete elektripaigaldise hooldusteenuse ostmine 01.01.2020. a kuni 31.12.2021. a

N/A

02.05.2019

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Tehnosüsteemide hooldus Tartu Kolledž

N/A

02.05.2019

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Tehnosüsteemide hooldus Virumaa Kolledž

N/A

10.09.2018

Eesti Maaülikool Ventilatsiooniseadmete hooldus ja remont

70 087 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid