Catapult Labs OÜ - riigihanked

Catapult Labs OÜ - 12853765 Catapult Labs OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

14400 000 €

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

8236 000 €

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

896 000 €

Tallinna Linnakantselei

881 800 €

Eesti Pank

490 860 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid