Aquatehnika OÜ - riigihanked

Aquatehnika OÜ - 11158572 Aquatehnika OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Abja Elamu OÜ

7992 900 €

Setomaa Vallavalitsus

5797 962 €

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

20.02.2020

Abja-Paluoja veetöötlusjaama ning vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ehitustööd.

888 100 €

20.11.2019

Värska sadama rekonstrueerimine ja promenaadi välja ehitamine

644 218 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid