Amspec Estonia OÜ - riigihanked

Amspec Estonia OÜ - 14465642 Amspec Estonia OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

11.11.2019

Eesti Energia AS Raamleping põlevkiviõli,- bensiini ja süsivesinikkondensaadi laboratoorsete analüüside teostamiseks

N/A

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid