Alkranel OÜ - riigihanked

Alkranel OÜ - 10607878 Alkranel OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

16.08.2022

Lääne-Harju Vallavalitsus Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava koostamine

18 900 €

28.04.2022

Pärnu Linnavalitsus Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ keskkonnamõju strateegiline hindamine ja seotud planeeringuülesanne...

47 800 €

23.03.2022

Antsla Vallavalitsus Nässmõisa järve uurimis- projekteerimistööde teostamine

17 450 €

14.12.2021

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Lääne-Viru maakonna kliima- ja energiakava koostamine

37 490 €

08.06.2021

Alutaguse Vallavalitsus Alutaguse valla eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

56 000 €

08.03.2021

Luunja Vallavalitsus Luunja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

84 400 €

21.04.2020

Hiiumaa Vallavalitsus Hiiumaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine

117 900 €

05.04.2020

Elva Vallavalitsus Elva valla teedevõrgustiku uuringu ning Elva ja Viljandi valla üldplaneeringu tuletõrje veevõtukohta...

16 486 €

05.03.2020

Maaeluministeerium Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava eelhindamise ja keskkonnamõj...

38 372 €

03.03.2020

Tartu Linnavalitsus Tartu linna üldplaneeringu veemajanduse ja maaparanduse osa ning ÜVK arendamise kava eelnõu koostami...

47 750 €

31.01.2020

Paide Linnavalitsus Paide linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

103 000 €

28.01.2020

Kastre Vallavalitsus Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

104 000 €

26.12.2019

Valga Vallavalitsus Valga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

19 100 €

19.12.2019

Viimsi Vallavalitsus Konsultatsiooniteenuse osutaja leidmine Muuga külas kinnistutel Lääne-Pööli, Pööli 2, Pööli 3 ja Pöö...

34 400 €

25.11.2019

Riigi Tugiteenuste Keskus Veemajanduskavade ja üleujutusega seotud riskide maandamiskavade koostamine (Keskkonnaministeerium)

382 939 €

data_age_and_seo_text