Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal - riigihanked

Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal - 11193232 Akciné Draudimo Bendrové Gjensidige Eesti Filiaal

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Maaeluministeerium

14143 610 €

Tartu Linnavalitsus

1901 241 €

TARTU ÜLIKOOL

240 000 €

Riigimetsa Majandamise Keskus

78 741 €

Viimsi Vallavalitsus

73 170 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid