Aida OÜ - riigihanked

Aida OÜ - 10622470 Aida OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Järvamaa Kutsehariduskeskus

984 087 €

Järvamaa Haigla AS

N/A

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

27.11.2020

Toiduainete ostmine

N/A

09.12.2019

Järvamaa Kutsehariduskeskusele toiduainete ostmine

109 343 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid