Abetone Ehitus OÜ - riigihanked

Abetone Ehitus OÜ - 12871562 Abetone Ehitus OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

29.04.2021

Saue Vallavalitsus Saue linna tänavate remondid, Riisiperes Veetorni tn parkla ja jalgtee, Kaasikul jäätmeplatsi ning L...

308 094 €

13.04.2021

Rapla Vallavalitsus Väljataguse - Raela kergliiklustee ehitamine

255 651 €

17.03.2021

Saue Vallavalitsus Jalg- ja jalgrattateede ehitus Turbas ja Lehetus

234 916 €

17.12.2020

Saue Vallavalitsus Sauepargi jalg- ja jalgrattatee ehitus

215 806 €

14.10.2020

Lääne-Harju Vallavalitsus Rummu-Padise kergliiklustee ehitamine

173 351 €

04.06.2020

Kovek AS Saue valla tänavavalgustuse taristu ehitustööd

110 658 €

08.05.2020

Maardu Linnavalitsus Maardu linnas teede asfalteerimine, etapp II

185 143 €

08.04.2020

Saue Vallavalitsus Saue linna teede ehitus

380 942 €

24.03.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Venemäe vaatetorni rekonstrueerimine ja Oandu-Ikla matkatee uue raja osa ehitamine (2)

95 302 €

02.03.2020

Maardu Linnavalitsus Maardu linnas teede ja kõnniteede asfalteerimine

218 270 €

14.02.2020

Paide Linnavalitsus Paide linna tänavate remonttööd 2020. aastal

271 756 €

12.02.2020

Sihtasutus Märjamaa Valla Spordikeskus Märjamaa spordihoone parkla projekteerimis- ja ehitustööd

178 185 €

30.01.2020

Kohila Vallavalitsus Härjaoja tee rekonstrueerimine koos kergtee ehitamisega

385 088 €

21.11.2019

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala piiritähistuse ehitus

295 572 €

07.05.2019

Järva Vallavalitsus Järva vald Koeru aleviku Põllu -Tiigi tn ühendustee ja kultuurimaja parkla ehitus

89 749 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid