Abcom Teeninduse OÜ - riigihanked

Abcom Teeninduse OÜ - 10865132 Abcom Teeninduse OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

08.07.2019

Registrite Ja Infosüsteemide Keskus Kontoriseadmete toonerikassettide ostmine raamlepinguga

500 000 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid