Aab Ekskavaator OÜ - riigihanked

Aab Ekskavaator OÜ - 11202273 Aab Ekskavaator OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

27525 000 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid