Techninė specifikacija - svarbiausi punktai

07.01.2020

viešuosiuose pirkimuose keliami techninėje specifikacijoje nurodomi reikalavimai turi būti pagrįsti ir logiški, kadangi tik tokiu atveju užtikrinama tinkama konkurencija tarp tiekėjų. Žinoma, techninė specifikacija turi būti rengiama įvertinus ir rinkos galimybes, taip pat, vertinti konkrečiam darbui, prekei, paslaugai keliamus reikalavimus, kurie garantuoja racionalų vykdytojo lėšų paskirstymą..

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme, 25 straipsnio 8 dalyje yra nurodoma, kad vykdytojas negali specifikacijoje detalizuoti reikalingos prekės modelio, šaltinio, konkrečios kilmės ir kitų detalių sąlygų, kurios gali neakivaizdžiai iškraipyti konkurenciją, nes tik maža dalis tiekėjų Lietuvoje būtų gebus atitikti keliamus kriterijus...

To paties straipsnio antroje dalyje minima, kad vykdytojas turi užtikrinti racionalų lėšų paskirstymą, žinoma, legitimią konkurenciją. Tiesa, kai kuriais atvejais perkančiajai organizacijai tikrai reikalingi gana griežtos specifikacijos daiktai. Tokiu atveju būtinas pagrįstumas, kuris užtikrina minėtą konkurenciją tarp tiekėjų. Vienas iš pagrindinių yra perkančiosios organizacijos keliami techniniai reikalavimai, kurie turi atitikti bent jau trijų ieškomos prekės gamintojų, teikiamos paslaugos arba darbų vykdytojų galimybes. Tai prisideda prie kur kas teisiškai atsakingesnės konkurencijos.

Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad: „Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

Žinoma, vykdytojas taip pat turi pasirūpinti reikalingais dokumentais, kurie pagrindžia keliamus reikalavimus. Tai gali būti viešojo pirkimo komisijos protokolo išrašas, pirkimo sutarties išrašas bei kiti dokumentai, kuriuose fiksuojama – kokie tiekėjai būtų pajėgūs atitikti keliamus techninių specifikacijų reikalavimus.

Dokumente pateikiama tokia informacija:

Nr. Perkamas objektas Tiekėjas nr. 1 Tiekėjas nr. 2 Tiekėjas nr. 3
1. Komoda Modelis nr. 1 Modelis nr. 2 Modelis nr. 3
2. Reikalingos komodos ilgis – 0,5-0,8 m. Galimas pasiūlyti komodos ilgis 0,7 m. Galimas pasiūlyti komodos ilgis 0,75 m. Galimas pasiūlyti komodos ilgis 0,6 m.
3. Reikalingos komodos plotis 0,5-1 m. Galimas pasiūlyti komodos plotis 0,6 m. Galimas pasiūlyti komodos plotis 0,8 m. Galimas pasiūlyti komodos plotis 0,7 m.
4. Reikalingos komodos aukštis 0,5-1.1 m. Galimas pasiūlyti komodos aukštis 1 m. Galimas pasiūlyti komodos aukštis 0,9 m. Galimas pasiūlyti komodos aukštis 0,6 m.


Taip pat lentelėje naudinga nurodyti – kurioje vietoje randama informacija apie reikalingos prekės galimybes. Tai gali būti, pavyzdžiui, internetinio puslapio nuoroda tam tikro tiekėjo puslapyje.

Kyla klausimas, ar gali būti prašoma, kad prekė būtų naudota. Natūralu, kad vykdytojas gali turėti poreikį pirkti naudotas prekes, kadangi jos dažniausiai kainuoja pigiau. Tačiau tokiu atveju keliamuose reikalavimuose negalima rašyti, kad prekė „turi“ būti naudota, tačiau kad ji „gali būti“ naudota. Tai reiškia, kad tai yra viena iš sąlygų, tačiau ji neapriboja siūlyti tik naudotas prekes.

Atkreiptinas dėmesį ir į tai, kad prekių kilmė taip pat negali būti apibrėžiama. Tai reiškia, kad vykdytojas negali techninėje specifikacijoje nurodyti, kad ieškoma tik lietuviškos kilmės gaminių.

Taigi, apibrėžiant technines specifikacijas – svarbu racionalumas ir nurodomų kriterijų pagrįstumas.